Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

IMPERA Brno - Polyfunkční dům Milady Horákové 23

Objekt bude sloužit jako polyfunkční dům s obchodní plochou, komerčními prostorami administrativy a byty. Objekt je navržen jako doplnění stávající zástavby při ulici Milady Horákové a naváže na stejný dům umístěný na sousední parcele. V přízemí objektu je navržena jedna obchodní jednotka, ke které přináleží provozní a skladové prostory v suterénu. Ostatní plochy přízemí jsou navrženy pro garážování osobních automobilů. Suterén domu obsahuje technické místnosti a sklepní kóje bytů, umístěných ve vyšších patrech. Ve druhém podlaží jsou navrženy plochy kanceláří. Ve třetím podlaží jsou ze strany ulice opět kancelářské plochy a ze strany zahrady jsou byty. Od čtvrtého do desátého podlaží jsou v celé ploše objektu navrženy byty.

Investor

IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

  Hlinky 45/114, 603 00 Brno

  Ing. Petr Pokorný, TDI stavby, tel.: 603 413 590

Investiční náklady stavby 94 127 770 Kč
Termín realizace 03/2017 - 8/2018