Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Nemocnice Milosrdných bratří Brno - Lůžková jednotka DIOP

Účelem navržených úprav byla adaptace části podlaží pro lůžkovou jednotku DIOP a rekonstrukce zbývající části východního křídla, kde bylo a je umístěno lůžkové oddělení dlouhodobé péče. Další částí bylo vybudování nové instalační šachty pro západní křídlo budovy Polní 3, související rekonstrukce hygienického zázemí  a rekonstrukce západního křídla 4NP pro účely lůžkové péče. Součástí navrhovaného řešení byly i nutné zásahy do technického vybavení budovy. Celková lůžková kapacita 4NP po stavebních úpravách je 30 lůžek dlouhodobé péče a 8 lůžek DIOP.

V návrhu rekonstrukce byl kladen důraz na kvalitu použitých materiálů a řemeslné zpracování detailu tak, aby stavba byla nadčasová i co do svoji provozní nenáročnosti. Návrh navazoval na již zrealizované úpravy v nižších podlažích a drží vytyčený standard materiálového a technického řešení.

Investor

Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace

  Polní 3, 639 00 Brno
  MUDr. Josef Drkal, ředitel nemocnice
Investiční náklady stavby 11 217 369  Kč
Termín realizace 07/2016 - 09/2017