Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Nemocnice Prostějov - Vybudování dětské jednotky PDP

Stávající stavebně upravovaný objekt - pavilon "D" se nachází v oploceném areálu nemocnice Prostějov. Stavební úpravy pavilonu se realizují ve 2NP budovy, kde je budováno nové zázemí dětského oddělení (šatny a sklady), dále oddělení ORL. Stavební úpravy se dále provádí ve 3NP budovy, kde vzniká nové lůžkové dětské oddělení a oddělení JIP (dětské). 

Investor

Olomoucký kraj

  Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc

  Ing. Miloš Hlaďo, oddělení přípravy a realizace krajského úřadu,

  tel.: 585 508 279
Investiční náklady stavby 22 349 740 Kč
Termín realizace 12/2017 - 05/2018