Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Statutární město Brno - Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova

Předmětem plnění byla rekonstrukce komplexu stávajících budov polikliniky Zahradníkova, nacházející se v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno. Stavební činnosti spočívaly v zajištění důstojnějšího vzhledu budovy polikliniky jako kulturní památky, obnovením obvodového pláště. Úpravy zahrnovaly fasádu, výplně otvorů a vstupní portál a to především z hlediska stavebně - historického a akustického. Dále byla provedena kompletní rekonstrukce původní rozvodny NN ze 60. let. Součástí stavebních prací byla také modernizace nákladního výtahu na výtah evakuační.

Investor

Statutární město Brno

  Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
  Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního MMB
Investiční náklady stavby 19 162 514 Kč
Termín realizace 01/2016 - 11/2016