Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Přístavba Mateřské školky Hudcova 47

Vlastní dvoupodlažní přístavba mateřské školky byla rekonstrukčně navržena jako ocelový skelet a jako samostatný dilatačně oddělený objekt od stávající budovy. Obvodové stěny jsou montované z panelů opláštěných SDK deskami z vnitřní strany a CSB deskami z vnější strany s vloženou tepelnou izolací. Vnější strana panelů byla zateplena kontaktním zateplovacím systémem s EPS-F tloušťky 140 mm. Stropní konstrukce je vynášena ocelovými příhradovými vazníky s nadbetonovaným trapézovým plechem. Schodišťová ramena jsou ocelová s vybetonovanými schodnicemi. Venkovní únikové schodiště je ocelové. Součástí stavby bylo provedení všech vnitřních instalací (ZTI, ÚT, silnoproud, slaboproud, vzduchotechnika, technologie stravování apod.). Vybudování nových přístupových zpevněných ploch, nového oplocení areálu a provedení terénních úprav zahrady mateřské školky.

Investor

Statutární město Brno

  Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
  Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB
Investiční náklady stavby 20 113 903 Kč
Termín realizace 11/2011 - 03/2012