Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Zateplení a výměna oken ZŠ a MŠ Pozořice

V rámci této zakázky, která byla financována částečně i z dotačního programu SFŽP, bylo na ZŠ a MŠ v Pozořicích provedeno zateplení obvodového pláště včetně nové fasády, na ZŠ bude navíc provedeno zateplení střechy tělocvičny a spojovacího krčku školy, kompletní výměna výplní otvorů a oprava hydroizolace.

Pro zateplení obvodového pláště byl zvolen v celé ploše kontaktní zateplovací systém ETICS s certifikací od výrobce v souladu s ČSN EN 13499 a ČSN EN 13500. Konečnou povrchovou úpravou je probarvená silikátová omítka. Okolo celého objektu byla provedena nová svislá hydroizolace s nopovou fólií a před zásypem položena drenáž  a nakonec nový okapový chodník.

Na propojovacím krčku a tělocvičně byla odstraněna stávající skladba původního střešního pláště a položena nová skladba s tepelnou izolací z polystyrenu s nekašírovaným asfaltovým pásem a novou hydroizolační střešní krytinou. Stávající mansardová střecha budovy školy byla přiteplena přídavnou tepelnou izolací na bázi minerálních vláken tl. 200 mm s pomocným roštem a v pochůzí části i záklopem z OSB desek.

Celková realizace byla prováděna dle schválené PD, provedením bylo dosaženo požadovaných hodnot na tepelné prostupy, řešení fasády maximálně koresponduje se původním stavem i dělení oken a jejich uspořádání odpovídá původnímu členění.

Investor

Městys Pozořice

  Na Městečku 14, 664 07 Pozořice

  Ing. Jaromír Červenka, starosta městyse, tel: 544 226 118

Investiční náklady stavby 11 941 438 Kč
Termín realizace 07 - 12/2013