Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Základní škola Košinova
  • celková rekonstrukce školní kuchyně MČ Brno-Královo Pole

Investor

Statutární město Brno

odbor investiční
Kounicova 67, 601 67 Brno
Ing. Pavel Vybíral, vedoucí Odboru investičního MMB
Investiční náklady stavby 7 357 433 Kč
Termín realizace 07-08/2002