Naše referenční stavby

Rekonstrukce Paláce opata žďárského kláštěra

Investor Soukromý investor
Místo realizace Zelný trh 293/10, Brno
Termín realizace 11/2016 - 09/2018

Rekonstrukce a oprava se týká pámátkově chráněné stavby z 18. století, "Paláce opata žďárského kláštera", původně obchodního, kancelářského a obytného domu, který je součástí zástavby ohraničující na západě plochu Zelného trhu v Brně. Z důvodu nevyhovujícího stavu této významné architektonické a nemovité kulturní památky se muselo přistoupit k zásadním opravám spočívajících v celkové výměně konstrukcí pavlačí, nahrazení stávajících rozvodů...

Rekonstrukce 2NP hlavní budovy a oprava budovy LDN

Investor Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace
Místo realizace Pekařská 664/53, Brno
Termín realizace 04/2017 - 12/2017

Stavební úpravy probíhaly uvnitř stávající budovy v areálu Nemocnice Milosrdných bratří, převážně v 2NP východní části objektu, ale také v objektech LDN, potažmo v 1NP. Účelem navrhovaných úprav bylo zlepšení standardu části podlaží pro lůžkovovu jednotku a oprava a rekonstrukce technické infrastruktury části objektu. Dispoziční úpravy vedly ke zvýšení lůžkové kapacity, došlo k opravě koupelny, čistící místnosti a kuchyňky pro personál, opravě...

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně - Lůžková jednotka 4NP

Investor Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace
Místo realizace Polní 3 Brno
Termín realizace 10/2016 - 03/2017

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně v Polní ulici je nejstarší souvisle fungující městskou nemocnicí na Moravě a druhou nejstarší v Česku. V rámci stavebních úprav předchozích etap došlo v 1NP k soustředění ambulantních provozů do polohy s přímou vazbou na vstupní část, ve které byla vybudována centrální evidence. V úrovni 2NP bylo vybudováno pracoviště jednodenní chirurgie a ve 3NP byly zřízeny nové porodní sály. Účelem současných navržených úprav...

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Zahradníkova 494/2, Brno
Termín realizace 01/2016 - 11/2016

Předmětem plnění byla rekonstrukce komplexu stávajících budov polikliniky Zahradníkova, nacházející se v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno. Stavební činnosti spočívaly v zajištění důstojnějšího vzhledu budovy polikliniky jako kulturní památky, obnovením obvodového pláště. Úpravy zahrnovaly fasádu, výplně otvorů a vstupní portál a to především z hlediska stavebně - historického a akustického. Dále byla provedena kompletní rekonstrukce...

Rekonstrukce budovy Žerotínovo náměstí

Investor Jihomoravský kraj
Místo realizace Žerotínovo náměstí 1, Brno
Termín realizace 05/2016 - 11/2016

Objekt, ve kterém probíhaly stavební úpravy, je chráněnou nemovitou kulturní památkou, která slouží jako administrativní zázemí Krajského úřadu, včetně skladovacích a archivních prostorů, s jehož budovou jsou prostory stavebně propojeny. V interiéru proběhly úpravy dispozice, v suterénu vznikly členěním otevřeného sálového prostoru pětitrakt s centrálním prostorem s výškou na dvě podlaží, s využitím jako školící místnost, případně pro jiné multifunkční...
Modul: Reference - PAMÁTKY