Naše referenční stavby

Rekonstrukce Paláce opata žďárského kláštěra, Zelný trh 10, Brno

Investor Soukromý investor
Místo realizace Zelný trh 293/10, Brno
Termín realizace 1/2017 - 09/2018

Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu ,,Paláce opata žďárského kláštera" na Zelném trhu v Brně za bezmála 91 milionů korun českých, která je nemovitou kulturní památkou a nachází se v městské památkové zóně. Rekonstrukce probíhala pod stálým dohledem památkového úřadu. Objekt slouží pro komerční účely - obchody, restaurace, kanceláře, v nejvyšších patrech objektu pak byty.Součástí zakázky bylo statické zajištění objektu a stavební jámy pilotami...

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova, Brno

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Zahradníkova 494/2, Brno
Termín realizace 01/2016 - 11/2016

Předmětem plnění byla rekonstrukce komplexu stávajících budov polikliniky Zahradníkova, nacházející se v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno. Stavební činnosti spočívaly v zajištění důstojnějšího vzhledu budovy polikliniky jako kulturní památky, obnovením obvodového pláště. Úpravy zahrnovaly fasádu, výplně otvorů a vstupní portál a to především z hlediska stavebně - historického a akustického. Při rekonstrukci fasády byly provedeny sanační...

Rekonstrukce budovy Žerotínovo náměstí, Brno

Investor Jihomoravský kraj
Místo realizace Žerotínovo náměstí 1, Brno
Termín realizace 05/2016 - 11/2016

Objekt, ve kterém probíhaly stavební úpravy, je chráněnou nemovitou kulturní památkou, která slouží jako administrativní zázemí Krajského úřadu, včetně skladovacích a archivních prostorů, s jehož budovou jsou prostory stavebně propojeny. V interiéru proběhly úpravy dispozice, v suterénu vznikly členěním otevřeného sálového prostoru pětitrakt s centrálním prostorem s výškou na dvě podlaží, s využitím jako školící místnost, případně pro jiné multifunkční...
Modul: Reference - PAMÁTKY