Naše referenční stavby

Novostavba Centra zdravotních služeb - Čebín

Investor Obec Čebín
Místo realizace Čebín
Termín realizace 01-11/2021

Předmětem této zakázky byla novostavba Centra zdravotních služeb Čebín. Objekt má 1 nadzemní a 1 podzemní podlaží a na Z straně přiléhá k sousednímu pozemku. Polyfunkční dům je rozdělen v 1. nadzemním podlaží na tři samostatné části, které jsou využívány k různým účelům a jsou přístupné samostatnými vstupy z venkovního prostoru. Je zde ordinace praktického lékaře, odloučené oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků...

Novostavba denního stacionáře a sociální bydlení Židlochovice

Investor Město Židlochovice
Místo realizace Ul. Palackého, Židlochovice
Termín realizace 07/2019 - 07/2020

Předmětem zakázky byla novostavba stacionáře a sociálního bydlení a zpevněných ploch okolo této stavby. Novostavba má půdorysný tvar kosého čtverce, jenž je situován podélnou osou rovnoběžně s osou komunikace. Novostavbou bylo vybudováno 5 bytových jednotek a stacionář. Konstrukčně je novostavba realizovaná jako tří podlažní. Vzhledem k svahování pozemku a lokalizaci sklepních prostor bylo v severní části provedeno založení na pilotáži. V jížní části...

Nemocnice Milosrdných bratří Brno

Investor Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace
Místo realizace Polní 3, Brno
Termín realizace 06/2012 - 11/2018

Od roku 2012 probělo v Nemocnici Milosrdných bratří několik stavebních úprav. V červnu 2012 byly provedeny kompletní stavební práce rekonstrukce stávajícího objektu SO10 a rekonstrukce v části vstupního objektu nemocnice v 1.NP stávající budovy s vybudováním nové evidence, ambulatních prostor a nového sociálního zázemí. V lednu 2014 začaly stavební práce rekonstrukce objektu SO13 - oddělení endoskopie nacházející se ve východní části 1.NP, objektu SO14+SO16...

Fakultní nem. u sv. Anny - Novostavba odpad. hospodářství

Investor Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Místo realizace Pekařská 664/53, Brno
Termín realizace 11/2018-06/2019

Předmětem projektu stavební zakázky byla demolice nepodsklepené jednopodlažní budovy s lichoběžníkovým půdorysem. V minulosti byla využívána jako zvířetník, v současnosti je využívána pro účely odpadového hospodářství, technické údržby a skladování. Součástí projektu bylo také novostavba objektu odpadového hospodářství v areálu Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně. Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní, nepodsklepený objekt. Nosná konstrukce...

Nemocnice Milosrdných bratří Brno - Rekonstrukce 3.NP hlavní budovy

Investor Nemocnice Milosrdných Bratří Brno, příspěvková organizace
Místo realizace Polní 3, Brno
Termín realizace 08/2018 - 11/2018

Účelem navržené rekonstrukce bylo zlepšení standardu 3.NP pro lůžkovou jednotku a rekonstrukce technické infrastruktury části objektu. Stavební práce proběhly převážně ve 3.NP hlavní budovy nemocnice, ale byly nutné i zásahy do ostatních pater budovy, zejména do části 4.NP, kterým prochází stoupací trasa VZT a byla zde vybudována nová strojovna VZT.  Z důvodu zachování lůžkové kapacity bylo nutné provádět stavební práce za provozu objektu. Stavba byla důsledně...

Nemocnice Prostějov, dětská jednotka DPD

Investor Olomoucký kraj
Místo realizace Mathonova 291/1, Prostějov
Termín realizace 12/2017 - 05/2018

Předmětem plnění zakázky byly stavební úpravy stávajícího čtyřpodlažního celopodsklepeného objektu. Jednalo se především o úpravy části stávajících prostorů dětského oddělení ve 2 a 3 NP za bezmála 19 milionů korun českých, za účelem zlepšení prostředí a komfortu pro pacienty a pracovníky oddělení. Dále se jednalo o rekonstrukci technických a technolických zařízení dotčených částí.V části 2.NP vznikly úpravami nové centrální šatny pro sestry,...

Nemocnice Milosrdných bratří Brno - Lůžková jednotka 4.NP

Investor Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace
Místo realizace Polní 3, Brno
Termín realizace 07/2016 - 06/2017

Předmětem stavební zakázky byly kompletní stavební práce rekonstrukce objektu SO22 v 4.NP nemocnice pro potřeby dlouhodobé lékařské péče, rekonstrukce části stávajícího objektu SO21 na lůžkovou jednotku DIOP a oprava koupelen pacientů, čistících místností a kuchyněk v objektu LDN. Součástí prací bylo provedení bourání stávajících konstrukcí a statické zabezpečení. Byly provedeny úpravy stávajících dispozic za účelem vytvoření nových lůžkových...

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova, Brno

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Zahradníkova 494/2, Brno
Termín realizace 01/2016 - 11/2016

Předmětem plnění byla rekonstrukce komplexu stávajících budov polikliniky Zahradníkova, nacházející se v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno. Stavební činnosti spočívaly v zajištění důstojnějšího vzhledu budovy polikliniky jako kulturní památky, obnovením obvodového pláště. Úpravy zahrnovaly fasádu, výplně otvorů a vstupní portál a to především z hlediska stavebně - historického a akustického. Při rekonstrukci fasády byly provedeny sanační...

Centrum nových technologií ICRC

Investor Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Místo realizace Pekařská 664/53, Brno
Termín realizace 09/2015 - 01/2016

Předmětem stavebních úprav byla komplexní rekonstrukce prostoru 5NP budovy B1, za účelem vybudování nových laboratorních prostor. V řešeném prostoru byl ponechán v části 5NP objektu objektu B1 uzavřený prostor určený pro Centrum nových technologií. Tento prostor byl nevyužíván a společně s navazujícími prostory jako chodba, kanceláře, soc. zařízení apod. byl předmětem řešení navržené rekonstrukce pro vybudování čistých prostor určených pro přípravu...

Domov pro seniory Foltýnova 21

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Foltýnova 21, Brno
Termín realizace 11/2014 - 07/2015

Komplexní rekonstrukce domova pro seniory na ulici Foltýnova v Brně - Bystrci. Stavba je rozčleněna na 2 části. První projekt spočíval v realizaci stavebních úprav domova pro seniory, nacházejícího se mezi ulicemi Foltýnova a Rerychova, za účelem zlepšení nevyhovujícího stavu vertikálního přepravování klientů a zaměstnanců. Tyto úpravy souvisely s postupnou transformací penzionu pro důchodce na domov pro seniory. Rekonstrukce šesti stávajících nevyhovujících...

Nemocnice Milosrdných bratří Brno - Rekonstrukce porodních sálů 3.NP

Investor Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace
Místo realizace Polní 3
Termín realizace 02/2015 - 06/2015

Předmětem stavby byla úprava uvnitř stávající budovy Nemocnice Milosrdných bratří v objektu Polní 3. Součástí stavby byla nová dispozice objektu ve 3.NP pro vybudování nových pokojů univerzální lůžkové kapacity a adaptace původního vstupu. Součástí stavebních prací byly bourací a zednické práce - nové vyzdívky, úprava svislých nosných stěn, zazdění zcela či z části stávajících otvorů, provedení překladů z ocelových válcových nosníků, omítky,...

Nemocnice Milosrdných bratří Brno - Rekonstrukce objektu SO13, SO14, SO16, SO20

Investor Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace
Místo realizace Polní 3, Brno
Termín realizace 01/2014 - 07/2014

Předmětem stavby byly kompletní stavební práce rekonstrukce objektu SO13 - oddělení endoskopie nacházející se ve východní části 1.NP, objektu SO14+SO16 - lůžkového oddělení chirurgie umístěné ve dvorním traktu 2.NP., objektu SO20 - centrální šatny a lůžkové jednotky NEURON. Součástí stavebních prací bylo statické zajištění konstrukcí vč. sanace nosných konstrukcí a asanačních opatření. Dále rozsáhlé bourací a zednické práce - nové vyzdívky, omítky,...

Nemocnice Milosrdných bratří Brno - rekonstrukce 1NP vč. využití objektu SO10

Investor Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace
Místo realizace Polní 3, Brno
Termín realizace 06/2012 - 04/2013

Předmětem stavby byly kompletní stavební práce rekonstrukce stávajícího objektu SO10 a rekonstrukce v části vstupního objektu nemocnice v 1.NP stávající budovy s vybudováním nové evidence, ambulatních prostor a nového sociálního zázemí za bezmála 35 milionů korun českých. V objektu SO10 byly vybudovány nové provozy ambulancí (1.NP), jednodenní chirurgie (2.NP), nové porodní sály (3.NP) a nové pracoviště elektrovyziologie (4.NP). Součástí stavebních prací...
Modul: Reference - ZDRAVOTNICTVÍ