Naše referenční stavby

Rekonstrukce 3.NP hlavní budovy Polní 3

Investor Nemocnice Milosrdných Bratří Brno, příspěvková organizace
Místo realizace Polní 3, Brno
Termín realizace 8-11/2018

Účelem navržené rekonstrukce je zlepšení standardu 3.NP pro lůžkovou jednotku a rekonstrukce technické infrastruktury části objektu. Stavební práce probíhají převážně ve 3.NP hlavní budovy nemocnice, ale jsou nutné i zásahy do ostatních pater budovy, zejména do části 4.NP, kterým prochází stoupací trasa VZT a bude zde vybudována nová strojovna VZT.  Z důvodu zachování lůžkové kapacity je nutné provádět stavební práce za provozu objektu. Stavba je důsledně...

Nemocnice Prostějov, dětská jednotka DPD

Investor Olomoucký kraj
Místo realizace Mathonova 291/1, Prostějov
Termín realizace 12/2017 - 05/2018

Stávající stavebně upravovaný objekt - pavilon "D" se nachází v oploceném areálu nemocnice Prostějov. Stavební úpravy pavilonu se realizují ve 2. NP budovy, kde je budováno nové zázemí dětského oddělení (šatny a sklady), dále oddělení ORL. Stavební úpravy se dále provádí ve 3. NP budovy, kde vzniká nové lůžkové dětské oddělení a dětské oddělení JIP.

Rekonstrukce 2NP hlavní budovy a oprava budovy LDN

Investor Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace
Místo realizace Pekařská 664/53, Brno
Termín realizace 04/2017 - 12/2017

Stavební úpravy probíhaly uvnitř stávající budovy v areálu Nemocnice Milosrdných bratří, převážně v 2NP východní části objektu, ale také v objektech LDN, potažmo v 1NP. Účelem navrhovaných úprav bylo zlepšení standardu části podlaží pro lůžkovovu jednotku a oprava a rekonstrukce technické infrastruktury části objektu. Dispoziční úpravy vedly ke zvýšení lůžkové kapacity, došlo k opravě koupelny, čistící místnosti a kuchyňky pro personál, opravě...

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně - Lůžková jednotka 4NP

Investor Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace
Místo realizace Polní 3 Brno
Termín realizace 10/2016 - 03/2017

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně v Polní ulici je nejstarší souvisle fungující městskou nemocnicí na Moravě a druhou nejstarší v Česku. V rámci stavebních úprav předchozích etap došlo v 1NP k soustředění ambulantních provozů do polohy s přímou vazbou na vstupní část, ve které byla vybudována centrální evidence. V úrovni 2NP bylo vybudováno pracoviště jednodenní chirurgie a ve 3NP byly zřízeny nové porodní sály. Účelem současných navržených úprav...

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Zahradníkova 494/2, Brno
Termín realizace 01/2016 - 11/2016

Předmětem plnění byla rekonstrukce komplexu stávajících budov polikliniky Zahradníkova, nacházející se v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno. Stavební činnosti spočívaly v zajištění důstojnějšího vzhledu budovy polikliniky jako kulturní památky, obnovením obvodového pláště. Úpravy zahrnovaly fasádu, výplně otvorů a vstupní portál a to především z hlediska stavebně - historického a akustického. Dále byla provedena kompletní rekonstrukce...

Centrum nových technologií ICRC

Investor Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Místo realizace Pekařská 664/53, Brno
Termín realizace 09/2015 - 01/2016

Předmětem stavebních úprav byla komplexní rekonstrukce prostoru 5NP budovy B1, za účelem vybudování nových laboratorních prostor. V řešeném prostoru byl ponechán v části 5NP objektu objektu B1 uzavřený prostor určený pro Centrum nových technologií. Tento prostor byl nevyužíván a společně s navazujícími prostory jako chodba, kanceláře, soc. zařízení apod. byl předmětem řešení navržené rekonstrukce pro vybudování čistých prostor určených pro přípravu...

Domov pro seniory Foltýnova 21

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Foltýnova 21, Brno
Termín realizace 11/2014 - 07/2015

Komplexní rekonstrukce domova pro seniory na ulici Foltýnova v Brně - Bystrci. Stavba je rozčleněna na 2 části. První projekt spočíval v realizaci stavebních úprav domova pro seniory, nacházejícího se mezi ulicemi Foltýnova a Rerychova, za účelem zlepšení nevyhovujícího stavu vertikálního přepravování klientů a zaměstnanců. Tyto úpravy souvisely s postupnou transformací penzionu pro důchodce na domov pro seniory. Rekonstrukce šesti stávajících nevyhovujících...
Modul: Reference - ZDRAVOTNICTVÍ