Naše referenční stavby

Novostavba Centra zdravotních služeb - Čebín

Investor Obec Čebín
Místo realizace Čebín
Termín realizace 01-11/2021

Předmětem této zakázky byla novostavba Centra zdravotních služeb Čebín. Objekt má 1 nadzemní a 1 podzemní podlaží a na Z straně přiléhá k sousednímu pozemku. Polyfunkční dům je rozdělen v 1. nadzemním podlaží na tři samostatné části, které jsou využívány k různým účelům a jsou přístupné samostatnými vstupy z venkovního prostoru. Je zde ordinace praktického lékaře, odloučené oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků...

Rekonstrukce Paláce opata žďárského kláštěra, Zelný trh 10, Brno

Investor Soukromý investor
Místo realizace Zelný trh 293/10, Brno
Termín realizace 1/2017 - 09/2018

Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu ,,Paláce opata žďárského kláštera" na Zelném trhu v Brně za bezmála 91 milionů korun českých, která je nemovitou kulturní památkou a nachází se v městské památkové zóně. Rekonstrukce probíhala pod stálým dohledem památkového úřadu. Objekt slouží pro komerční účely - obchody, restaurace, kanceláře, v nejvyšších patrech objektu pak byty.Součástí zakázky bylo statické zajištění objektu a stavební jámy pilotami...

ZŠ Pastviny - Rekonstrukce školního bazénu

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Pastviny 718/70, Brno - Komín
Termín realizace 05/2020 - 01/2021

Tato stavební zakázka řešila rekonstrukci stávajícího školního bazénu v ZŠ a MŠ Pastviny. Provozní celek bazénu je součástí dilatačního celku G areálu školy spolu se strojovnou BT a učebnami školní družiny ve 2NP. Nachází se tady dva samostatné vstupy z exteriéru navazující na schodiště. Objekt je propojen se zbytkem školy chodbou v úrovni 2.NP. Byly provedeny rozsáhlé bourací práce:- vybourání nášlapných a spádových podlahových vrstev, osekání obkladů...

Rekonstrukce divadla, Žďár nad Sázavou

Investor Město Žďár nad Sázavou
Místo realizace Doležalovo nám. 73, Žďár nad Sázavou
Termín realizace 06/2015 - 01/2016

Předmětem stavebních úprav původní pseudosecesní budovy Národního domu byla realizace opatření na snížení energetické náročnosti budovy divadla za bezmála 19 milionů korun českých. V rámci zateplení byla realizována oprava hydroizolace spodní stavby. Byly provedeny nové vrstvy střešních plášťů včetně odvodnění střechy. Byl použit komplexní zateplovací systém v kvalitativní třídě ,,A". Povrchová úprava s dekorační minerální omítkou. Tato úprava...

Novostavba vzdělávacího centra Vranovice

Investor Obec Vranovice
Místo realizace U Floriánka 57, Vranovice
Termín realizace 12/2017 - 08/2019

Předmětem zakázky byla přístavba dvoupodlažní budovy základní školy, ve které bylo navrženo 5 učeben, školní bazén a tělocvična. Ve druhé etapě, která započala v září 2018 došlo k úpravám objektu. Objekt za bezmála 80 milionů korun českých slouží jako vzdělávací centrum pro účely školy. Celá stavba je řešena bezbariérově. Objekt je založen na ŽB pasech, použity jsou i mikropiloty. Svislé nosné konstrukce jsou vyzděny z keramických tvarovek. Vodorovné...

Rekonstrukce sportovního areálu Poňava - Lelekovice

Investor Obec Lelekovice
Místo realizace Poňava 903 E/48, Lelekovice
Termín realizace 03-11/2019

Tato stavební zakázka řešila rekonstrukci šaten a společensko - technické zázemí Sportovního areálu Miloše Kunzfelda v Lelekovicích, na pozemku již existujícího zázemí fotbalového klubu AC Lelekovice.Základní objekt je řešený jako prolínání dvou kolmo na sebe navazujících jednopodlažních hmot, které společně vytváří jakousi soukromou zónu formou otevřeného atria. Jednopodlažní hmota jedné z části objektu je doplněná výrazným částečným zastřešením...

Knihovna Jiřího Mahena, Brno

Investor Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Místo realizace Kobližná 70/4, Brno
Termín realizace 11/2013 - 09/2015

Předmětem zakázky této nemovité kulturní památky (Schattenbachův palác) byly stavební práce spočívající v komplexní rekonstrukci, vestavbě a nástavbě objektu občanské vybavenosti, dodávka elektroniky, včetně stavebních přípomocí a dodávka mobiliáře interiéru za bezmála 30 milionů korun českých. Předmětem stavebních prací bylo zejména vybudování konferenčního sálu spolu s novým sociálním zařízením, vestavbou výtahu pro bezbariérový přístup....

Hotelový dum Morava a ZUŠ F. Drdly

Investor Město Žďár nad Sázavou
Místo realizace Doležalovo náměstí 974/4, Žďár nad Sázavou
Termín realizace 09/2014 - 06/2015

Předmětem plnění stavební zakázky byly komplexní energetická opatření obou výše uvedených budov formou zateplení fasády a střechy, výměny výplní otvorů ve fasádních konstrukcích, oprava hydroizolace a zateplení obvodových konstrukcí 1PP a částečná úprava či oprava vnitřní dispozice budov. Budova hotelového domu se skládá ze 3 sekcí, má 5 nadzemních podlaží a 1 montážní podlaží pod terénem. Výrazným prvkem domu jsou pásová okna a v sekci "C" ustupující...

Rekonstrukce Domova mládeže Klášterského, Brno

Investor Domov mládeže a Zařízení skolního stravování Brno
Místo realizace Klášterského 620/4, Brno
Termín realizace 11/2013 - 09/2014

Předmětem stavby byly stavební práce spočívající v komplexní rekonstrukci vnějšího pláště budovy Domova mládeže za bezmála 23 milionů korun českých komplexním zateplovacím systémem kvalitativní třídy ,,A", soklová část objektu opláštěna provětrávanou fasádou s obkladem cementotřískovými deskami s přiznanými spárami, výměna stávajících výplní otvorů za nová plastová okna a balkonové sestavy, výměna vstupních portálů za nové vstupní stěny...

Rekonstrukce Domu kultury, Kyjov

Investor Město Kyjov
Místo realizace Masarykovo náměstí 34, Kyjov
Termín realizace 07/2013 - 11/2013

Předmětem stavby byla celková rekonstrukce objektu občanské vybavenosti - kulturního domu města Kyjov spočívající v zateplení vnější obálky budovy komplexním zateplovacím systémem kvalitativní třídy ,,A", výměně stávajících výplní otvorů za nové hliníkové výplně otvorů s přerušeným tepelným mostem včetně zasklení izolačním trojsklem a osazení slunolamů kotvených do nové fasády za bezmála 13 milionů korun českých. Při výměně otvorů bylo realizováno...
Modul: Reference - VOLNÝ ČAS