Naše referenční stavby

Rekonstrukce Paláce opata žďárského kláštěra, Zelný trh 10, Brno

Investor Soukromý investor
Místo realizace Zelný trh 293/10, Brno
Termín realizace 1/2017 - 09/2018

Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu ,,Paláce opata žďárského kláštera" na Zelném trhu v Brně za bezmála 91 milionů korun českých, která je nemovitou kulturní památkou a nachází se v městské památkové zóně. Rekonstrukce probíhala pod stálým dohledem památkového úřadu. Objekt slouží pro komerční účely - obchody, restaurace, kanceláře, v nejvyšších patrech objektu pak byty.Součástí zakázky bylo statické zajištění objektu a stavební jámy pilotami...

Knihovna Jiřího Mahena, Brno

Investor Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Místo realizace Kobližná 70/4, Brno
Termín realizace 11/2013 - 09/2015

Předmětem zakázky této nemovité kulturní památky (Schattenbachův palác) byly stavební práce spočívající v komplexní rekonstrukci, vestavbě a nástavbě objektu občanské vybavenosti, dodávka elektroniky, včetně stavebních přípomocí a dodávka mobiliáře interiéru za bezmála 30 milionů korun českých. Předmětem stavebních prací bylo zejména vybudování konferenčního sálu spolu s novým sociálním zařízením, vestavbou výtahu pro bezbariérový přístup....

Rekonstrukce divadla, Žďár nad Sázavou

Investor Město Žďár nad Sázavou
Místo realizace Doležalovo nám. 73, Žďár nad Sázavou
Termín realizace 06/2015 - 01/2016

Předmětem stavebních úprav původní pseudosecesní budovy Národního domu byla realizace opatření na snížení energetické náročnosti budovy divadla za bezmála 19 milionů korun českých. V rámci zateplení byla realizována oprava hydroizolace spodní stavby. Byly provedeny nové vrstvy střešních plášťů včetně odvodnění střechy. Byl použit komplexní zateplovací systém v kvalitativní třídě ,,A". Povrchová úprava s dekorační minerální omítkou. Tato úprava...

Hotelový dum Morava a ZUŠ F. Drdly

Investor Město Žďár nad Sázavou
Místo realizace Doležalovo náměstí 974/4, Žďár nad Sázavou
Termín realizace 09/2014 - 06/2015

Předmětem plnění stavební zakázky byly komplexní energetická opatření obou výše uvedených budov formou zateplení fasády a střechy, výměny výplní otvorů ve fasádních konstrukcích, oprava hydroizolace a zateplení obvodových konstrukcí 1PP a částečná úprava či oprava vnitřní dispozice budov. Budova hotelového domu se skládá ze 3 sekcí, má 5 nadzemních podlaží a 1 montážní podlaží pod terénem. Výrazným prvkem domu jsou pásová okna a v sekci "C" ustupující...

Rekonstrukce Domova mládeže Klášterského, Brno

Investor Domov mládeže a Zařízení skolního stravování Brno
Místo realizace Klášterského 620/4, Brno
Termín realizace 11/2013 - 09/2014

Předmětem stavby byly stavební práce spočívající v komplexní rekonstrukci vnějšího pláště budovy Domova mládeže za bezmála 23 milionů korun českých komplexním zateplovacím systémem kvalitativní třídy ,,A", soklová část objektu opláštěna provětrávanou fasádou s obkladem cementotřískovými deskami s přiznanými spárami, výměna stávajících výplní otvorů za nová plastová okna a balkonové sestavy, výměna vstupních portálů za nové vstupní stěny...

Rekonstrukce Domu kultury, Kyjov

Investor Město Kyjov
Místo realizace Masarykovo náměstí 34, Kyjov
Termín realizace 07/2013 - 11/2013

Předmětem stavby byla celková rekonstrukce objektu občanské vybavenosti - kulturního domu města Kyjov spočívající v zateplení vnější obálky budovy komplexním zateplovacím systémem kvalitativní třídy ,,A", výměně stávajících výplní otvorů za nové hliníkové výplně otvorů s přerušeným tepelným mostem včetně zasklení izolačním trojsklem a osazení slunolamů kotvených do nové fasády za bezmála 13 milionů korun českých. Při výměně otvorů bylo realizováno...
Modul: Reference - VOLNÝ ČAS