Naše referenční stavby

Novostavba hasičské zbrojnice Lelekovice

Investor obec Lelekovice
Místo realizace Lelekovice
Termín realizace 7/2020 - 12/2021

Účelem výstavby nové hasičské zbrojnice bylo zkvalitnění podmínek pro činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Lelekovice, která je zařazena podle Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje do kategorie JPO III. Nová hasičská zbrojnice obsahuje především velkou garáž pro čtyři požární automobily, a to dvě vozidla CAS, jedno dopravní vozidlo (DA) a jedno vozidlo rychlé záchranné služby (RZA). Dále obsahuje nezbytné zázemí pro členy zásahové jednotky...

Přístavba objektu pro tělesnou a taktickou přípravu policistů ZJ

Investor Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje
Místo realizace Bauerova, Brno
Termín realizace 10/2019 - 9/2020

Předmětem této zakázky byla přístavba objektu ke stávajícímu objektu zásahové jednotky. Objekt přístavby byl navržen o rozměrech cca 17,5 m x 11,5 m s výškou atiky 11,15m. Konstrukčně se jedná o dvousměrný zděný stěnový systém lokálně kombinovaný s montovanými železobetonovými sloupy. Svislé konstrukce jsou uloženy na základovou desku spřaženou s pilotami. Sloupy jsou zapuštěny do kalichu. Propojení se stávajícím objektem je zajištěno pomocí proskleného...

BD Milady Horákové

Investor IMPERA, investiční odbor s proměnným základním kapitálem, a.s.
Místo realizace Milady Horákové 23 a 25, Brno
Termín realizace 03/2016 - 09/2018

Jedná se o novostavby polyfunkčních domů v centru Brna na ulici Milady Horákové. Výstavba probíhala v letech 2016 až 2018. Objekty jsou desetipodlažní se suterénem celkově za bezmála 200 milionů korun českých. V suterénu se nacházejí technické místnosti a sklepní kóje, v přízemí obchodní jednotka a parkovací stání, v 2.NP kancelářské prostory, 3NP je kombinací kancelářských prostor a bytů, 4NP až 10NP jsou bytové jednotky o velikosti 1+kk až4+kk. Objekty...

Přístavba Vídeňská - Administrativní budova

Investor REKOSTAV-ZTI Moravany
Místo realizace
Termín realizace 04/2020 - 01/2020

Přístavba je určena pro administrativní účely, jako sídlo firmy REKOSTAV-ZTI. V přízemí se nachází skladovací prostory s malou dílnou a zázemím pro zaměstnance firmy. Ve druhém patře jsou 3 kanceláře se zasedací místností a zázemím.Stavba je založena na základových pasech. Obvodové zdivo a překlady jednotlivých prosvětlovacích otvorů jsou vystavěny z keramických tvárnic systému Porotherm. Zastropení bylo navrženo z panelů Spiroll. Komunikace mezi jednotlivými...

Výstavba nového areálu firmy, Modřice

Investor Vít Makovský s.r.o
Místo realizace Brněnská 292, Modřice
Termín realizace 12/2016 - 09/2017

Předmětem zakázky byla novostavba školícího střediska a areálu společnosti VÍT MAKOVSKÝ s.r.o. Dvoupodlažní objekt školícího střediska za bezmála 25 milionů korun českých je založený na velkoprůměrových pilotách, nosný systém je montovaný železobetonový skelet, stropy jsou vyskládány z předpjatých ŽB panelů, stěny jsou vyzděny plynosilikátovými tvarovkami a zatepleny kontaktním zateplovacím systémem EPS, XPS kvalitativní třídy ,,A". Střecha je plochá,...

Polyfunkční dům Milady Horákové 23, Brno

Investor IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Místo realizace Milady Horákové 23, Brno
Termín realizace 03/2017 - 09/2018

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu v centru Brna. Objekt je desetipodlažní se suterénem za bezmála 105 milionů korun českých. V suterénu se nacházejí technické místnosti a sklepní kóje, v přízemí obchodní jednotka a parkovací stání, v 2.NP kancelářské prostory, 3NP je kombinací kancelářských prostor a bytů, 4NP až 10NP jsou bytové jednotky o velikosti 1+kk až4+kk. Objekt je založen na velkoprůměrových ŽB pilotách, sousední objekt a komunikace jsou podchyceny...

Rekonstrukce budovy Žerotínovo náměstí, Brno

Investor Jihomoravský kraj
Místo realizace Žerotínovo náměstí 1, Brno
Termín realizace 05/2016 - 11/2016

Objekt, ve kterém probíhaly stavební úpravy, je chráněnou nemovitou kulturní památkou, která slouží jako administrativní zázemí Krajského úřadu, včetně skladovacích a archivních prostorů, s jehož budovou jsou prostory stavebně propojeny. V interiéru proběhly úpravy dispozice, v suterénu vznikly členěním otevřeného sálového prostoru pětitrakt s centrálním prostorem s výškou na dvě podlaží, s využitím jako školící místnost, případně pro jiné multifunkční...

Rekonstrukce a nástavba budovy CH Hudcova, Brno

Investor ORGREZ, as.s
Místo realizace Hudcova 321/76, Brno
Termín realizace 05/2014 - 02/2015

Předmětem zakázky byly stavební práce úpravy objektu, které řešily nástavbu a komplexní rekonstrukci stávající administrativní budovy za bezmála 19 milionů korun českých, která je současně využívána jako výrobní prostor. Jedná se o tří podlažní objekt, s funkčním rozdělením výrobní části v 1.NP a administrativní části v ostatních patrech budovy. Nástavba budovy o výměře 700 m2. V rámci stavebních úprav objektu byla realizována výměna stávajících...

Novostavba administrativní budovy PSK Group

Investor Areál Vídeňská
Místo realizace Vídeňská 187/104a, Brno
Termín realizace 05/2013 - 04/2015

Stavbu tvoří samostatně stojící čtyřpodlažní objekt zastřešený plochou střechou, na půdorysu kříže, jehož podlaží je podlažím ustupujícím. Hmotově objekt působí jako průnik dvou kvádrů, přičemž hmota vyššího kvádru je od ostatní plochy fasád odlišena použitím fasádního velkoformátového Al obkladu se skleněnou fasádou v přízemí. Svislou nosnou konstrukcí tvoří zdivo z keramických tvárnic doplněné ŽB sloupy a stěnami. Vodorovné nosné konstrukce...

Rekonstrukce výrobního areálu Metaldyne Oslavany, Zbýšov

Investor Metaldyne Oslavany, spol. s r.o.
Místo realizace Na Láně 643, Zbýšov u Brna
Termín realizace 11/2007 - 04/2013

Předmětem zakázky byla komplexní rekonstrukce výrobních hal a administrativně-sociální budovy v průmyslovém areálu, výstavba nového skladovacího objektu, venkovní terénní úpravy včetně nové asfaltové komunikace za bezmála 65 milionu korun českých. V rámci rekonstrukce výrobní haly došlo k opravě a vyhotovení nové konstrukce podlahy pro těžký provoz, byly aplikovány epoxidové stěrky, kompletní demontáž stávajících ocelových pásových oken a opláštění...

Rekonstrukce objektu Leskava, Maxprogres

Investor MAXPROGRES, s.r.o.
Místo realizace Traťová 1, Brno
Termín realizace 05/2012 - 11/2012

Předmětem projektu byla oprava stávající administrativní budovy. Součástí stavby byla nová dispozice objektu, nové řešení obvodového pláště a střechy, provedení nových technických instalací. Celkové hmotné řešení budovy zachovává vlastní třípodlažní budovu včetně svislé skeletové ocelové nosné konstrukce a konstrukce stropů. Přístavba jednopodlažní hmoty byla odstraněna a nahrazena novou třípodlažní hmotou v půdorysu původní přístavby. Dispozičně...
Modul: Reference - ADMINISTRATIVA