Naše referenční stavby

Novostavba vzdělávacího centra Vranovice

Investor Obec Vranovice
Místo realizace U Floriánka 57, Vranovice
Termín realizace 12/2017 - 08/2018

Předmětem zakázky byla přístavba dvoupodlažní budovy základní školy, ve které bylo navrženo 5 učeben, školní bazén a tělocvična. Objekt za bezmála 54 milionů korun českých slouží jako vzdělávací centrum pro účely školy. Celá stavba je řešena bezbariérově. Objekt je založen na ŽB pasech, použity jsou i mikropiloty. Svislé nosné konstrukce jsou vyzděny z keramických tvarovek. Vodorovné nosné konstrukce jsou monolitické ŽB v kombinaci s ŽB prefabrikovanými...

Modernizace ZŠ a ŠJ Novolíšeňská, Brno

Investor Statutární město Brno, Městská část Brno - Líšeň
Místo realizace Polní 3, Brno
Termín realizace 06/2017 - 09/2017

Projekt rekonstrukce a modernizace se týkal tří provozních pavilonů školy: pavilonu tělovýchovy, pavilonu jídelny s varnou a spojovacího krčku. Jeho předmětem byla výměna vnitřních instalací ve jmenovaných objektech, a to vody, kanalizace, plynu a rozvodů elektrické energie a dále instalace nové VZT jednotky ve varně a v tělocvičně. Zároveň byla provedena modernizace povrchových úprav jednotlivých objektů, podhledů a stávajících dveří, vše v původním rozsahu....

Rekonstrukce budovy MŠ Tišnovská 169

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Tišnovská 1791/169, Brno
Termín realizace 09/2015 - 05/2016

Předmětem stavební zakázky byly stavební úpravy realizované za účelem snížení energetické náročnosti budovy. Došlo k výměně stávajících výplní otvorů novými plastovými výplněmi, k zateplení obvodového a střešního pláště, byla instalována nová hromosvodná soustava dle platných norem a provedeny nové klempířské výrobky. Bourací práce představovaly odstranění veškerých kabřincových obkladů, vybourání výplní otvorů, demontáž hromosvodu, demontáž...

Novostavba tělocvičny ZŠ Bosonožské nám. 44

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Bosonožské nám. 44, Brno
Termín realizace 11/2014 - 11/2015

Jednalo se o přístavbu pro pohybové aktivity včetně odpovídajícího zázemí pro žáky ZŠ. Nově realizovaný objekt je nepodsklepený, dvoupodlažní se střešní terasou, přisazený k budově školy. Přístavba v úrovni 1NP zastavuje kompletní plochy školního dvora pro potřebu vytvoření plnohodnotného hřiště uvnitř objektu. Ve 2NP přesahuje objekt stavby školní pozemek do ulice a vedlejší zahrady. V přízemí stavby je umístěn nový hlavní vstup do školy. Ve druhém...

Hotelový dum Morava a ZUŠ F. Drdly

Investor Město Žďár nad Sázavou
Místo realizace Doležalovo náměstí 974/4, Žďár nad Sázavou
Termín realizace 09/2014 - 06/2015

Předmětem plnění stavební zakázky byly komplexní energetická opatření obou výše uvedených budov formou zateplení fasády a střechy, výměny výplní otvorů ve fasádních konstrukcích, oprava hydroizolace a zateplení obvodových konstrukcí 1PP a částečná úprava či oprava vnitřní dispozice budov. Budova hotelového domu se skládá ze 3 sekcí, má 5 nadzemních podlaží a 1 montážní podlaží pod terénem. Výrazným prvkem domu jsou pásová okna a v sekci "C" ustupující...

Rekonstrukce Domova mládeže Klášterského, Brno

Investor Domov mládeže a Zařízení skolního stravování Brno
Místo realizace Klášterského 620/4, Brno
Termín realizace 11/2013 - 09/2014

Předmětem stavby byly stavební práce spočívající v komplexní rekonstrukci vnějšího pláště budovy Domova mládeže za bezmála 23 milionů korun českých komplexním zateplovacím systémem kvalitativní třídy ,,A", soklová část objektu opláštěna provětrávanou fasádou s obkladem cementotřískovými deskami s přiznanými spárami, výměna stávajících výplní otvorů za nová plastová okna a balkonové sestavy, výměna vstupních portálů za nové vstupní stěny...

Rekonstrukce Základní a Mateřské školy Pozořice

Investor Městys Pozořice
Místo realizace U školy 386, Pozořice
Termín realizace 07/2013 - 12/2013

Předmětem stavby byly kompletní stavební práce na objektech občanské vybavenosti - základní a mateřské školy v Pozořicích spočívající v rekonstrukci vnější obálky budovy komplexním zateplovacím systémem kvalitativní třídy ,,A"., realizaci výměny stávajících výplní otvorů za nové plastové výplně otvorů, vyměněny kompletní klempířské konstrukce objektu, nová skladba střešního pláště s tepelnou izolací a mechanicky kotvenou hydroizolační krytinou,...

Přístavba MŠ Medlánky, Brno

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Hudcova 47, Brno
Termín realizace 11/2011 - 03/2012

Předmětem zakázky byla komplexní realizace přístavby stávající mateřské školy na ulici Hudova 47 v Brně - Medlánkách za bezmála 21 milionu korun českých. Nová dvoupodlažní přístavba má 3 oddělení po 25 dětech a kanceláře ředitelky a zástupkyně, které slouží také jako zasedací místnost. Součástí přístavby je i řešení zpevněných ploch a nového oplocení. Přístavba mateřské školy je provedena jako ocelový skelet. Jádro obvodové stěny je tvořeno...
Modul: Reference - ŠKOLSTVÍ