Naše referenční stavby

Rekonstrukce objektu č.15 - VaF univerzita Brno

Investor VaF univerzita Brno
Místo realizace Královo pole, Brno
Termín realizace 01-12/2021

Jednalo se o rekonstrukci pavilonu 15 v areálu Veterinární univerzity v Brně, v hodnotě stavebního díla ve výši cca 50 mil. Kč. Budova byla z exteriéru zateplena 150 mm minerální vatou. Stávající okna zůstaly zachována, ale rámy byly zatepleny 30 mm minerální vatou. Střecha zůstala zachována. Rekonstrukce probíhala ve 3 podlažích, podkroví zůstalo stávající. V podkroví byly odstraněny stávající sklady, které byly nahrazeny jednou technickou místností. Dále...

Přístavba objektu pro tělesnou a taktickou přípravu policistů ZJ

Investor Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje
Místo realizace Bauerova, Brno
Termín realizace 10/2019 - 9/2020

Předmětem této zakázky byla přístavba objektu ke stávajícímu objektu zásahové jednotky. Objekt přístavby byl navržen o rozměrech cca 17,5 m x 11,5 m s výškou atiky 11,15m. Konstrukčně se jedná o dvousměrný zděný stěnový systém lokálně kombinovaný s montovanými železobetonovými sloupy. Svislé konstrukce jsou uloženy na základovou desku spřaženou s pilotami. Sloupy jsou zapuštěny do kalichu. Propojení se stávajícím objektem je zajištěno pomocí proskleného...

ZŠ Pastviny - Rekonstrukce školního bazénu

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Pastviny 718/70, Brno - Komín
Termín realizace 05/2020 - 01/2021

Tato stavební zakázka řešila rekonstrukci stávajícího školního bazénu v ZŠ a MŠ Pastviny. Provozní celek bazénu je součástí dilatačního celku G areálu školy spolu se strojovnou BT a učebnami školní družiny ve 2NP. Nachází se tady dva samostatné vstupy z exteriéru navazující na schodiště. Objekt je propojen se zbytkem školy chodbou v úrovni 2.NP. Byly provedeny rozsáhlé bourací práce:- vybourání nášlapných a spádových podlahových vrstev, osekání obkladů...

Novostavba zařízení pro výcvik a vzdělávání OSH ČR Brno - Medlánky

Investor Krajské ředitelství policie JMK
Místo realizace Turistická 1321/88, Brno - Medlánky
Termín realizace 03 - 11/20

Realizace projektu zahrnovala výstavbu jednotlivých výcvikových objektů (krytá jízdárna, krytá kruhová jízdárna, venkovní jízdárna a pohybovací zařízení), nákup techniky pro přepravu koní a soubory překážek pro koně a pro psy. Jednotlivé objekty jsou využívány k zabezpečení odpovídajícího výcviku koní a psů a k zajištění systémového výcviku a vzdělávání základních složek IZS. Realizací projektu došlo ke zvýšení kapacity vzdělávacích a výcvikových...

Novostavba vzdělávacího centra Vranovice

Investor Obec Vranovice
Místo realizace U Floriánka 57, Vranovice
Termín realizace 12/2017 - 08/2019

Předmětem zakázky byla přístavba dvoupodlažní budovy základní školy, ve které bylo navrženo 5 učeben, školní bazén a tělocvična. Ve druhé etapě, která započala v září 2018 došlo k úpravám objektu. Objekt za bezmála 80 milionů korun českých slouží jako vzdělávací centrum pro účely školy. Celá stavba je řešena bezbariérově. Objekt je založen na ŽB pasech, použity jsou i mikropiloty. Svislé nosné konstrukce jsou vyzděny z keramických tvarovek. Vodorovné...

Rekonstrukce gymnázia a obchodní akademie Bučovice

Investor Jihomoravský kraj
Místo realizace Součkova 483, Bučovice
Termín realizace 09/2018 - 10/2019

Stavební zakázka řešila vybudování přístavby a nové využití stávajícího čtyřpodlažního objektu pro kuchyni a zázemí školní jídelny, do rekonstruovaného objektu byla přesunuta školní jídelna, v horních patrech jsou specializované PC učebny a pokoje pro příležitostné ubytování studentů. Řešené objekty se nachází v parkovém areálu gymnázia a obchodní akademie v sousedství původních historických budov. Přestože se jedná o utilitární objekt, byl...

Modernizace ZŠ a ŠJ Novolíšeňská, Brno

Investor Statutární město Brno, Městská část Brno - Líšeň
Místo realizace Polní 3, Brno
Termín realizace 06/2017 - 09/2017

Projekt rekonstrukce a modernizace se týkal tří provozních pavilonů školy: pavilonu tělovýchovy, pavilonu jídelny s varnou a spojovacího krčku. Jeho předmětem byla výměna vnitřních instalací ve jmenovaných objektech, a to vody, kanalizace, plynu a rozvodů elektrické energie a dále instalace nové VZT jednotky ve varně a v tělocvičně. Zároveň byla provedena modernizace povrchových úprav jednotlivých objektů, podhledů a stávajících dveří, vše v původním rozsahu....

Rekonstrukce budovy MŠ Tišnovská 169

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Tišnovská 1791/169, Brno
Termín realizace 09/2015 - 05/2016

Předmětem stavební zakázky byly stavební úpravy realizované za účelem snížení energetické náročnosti budovy. Došlo k výměně stávajících výplní otvorů novými plastovými výplněmi, k zateplení obvodového a střešního pláště, byla instalována nová hromosvodná soustava dle platných norem a provedeny nové klempířské výrobky. Bourací práce představovaly odstranění veškerých kabřincových obkladů, vybourání výplní otvorů, demontáž hromosvodu, demontáž...

Novostavba tělocvičny ZŠ Bosonožské nám. 44

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Bosonožské nám. 44, Brno
Termín realizace 11/2014 - 11/2015

Jednalo se o přístavbu pro pohybové aktivity včetně odpovídajícího zázemí pro žáky ZŠ. Nově realizovaný objekt je nepodsklepený, dvoupodlažní se střešní terasou, přisazený k budově školy. Přístavba v úrovni 1NP zastavuje kompletní plochy školního dvora pro potřebu vytvoření plnohodnotného hřiště uvnitř objektu. Ve 2NP přesahuje objekt stavby školní pozemek do ulice a vedlejší zahrady. V přízemí stavby je umístěn nový hlavní vstup do školy. Ve druhém...

Hotelový dum Morava a ZUŠ F. Drdly

Investor Město Žďár nad Sázavou
Místo realizace Doležalovo náměstí 974/4, Žďár nad Sázavou
Termín realizace 09/2014 - 06/2015

Předmětem plnění stavební zakázky byly komplexní energetická opatření obou výše uvedených budov formou zateplení fasády a střechy, výměny výplní otvorů ve fasádních konstrukcích, oprava hydroizolace a zateplení obvodových konstrukcí 1PP a částečná úprava či oprava vnitřní dispozice budov. Budova hotelového domu se skládá ze 3 sekcí, má 5 nadzemních podlaží a 1 montážní podlaží pod terénem. Výrazným prvkem domu jsou pásová okna a v sekci "C" ustupující...

Rekonstrukce Domova mládeže Klášterského, Brno

Investor Domov mládeže a Zařízení skolního stravování Brno
Místo realizace Klášterského 620/4, Brno
Termín realizace 11/2013 - 09/2014

Předmětem stavby byly stavební práce spočívající v komplexní rekonstrukci vnějšího pláště budovy Domova mládeže za bezmála 23 milionů korun českých komplexním zateplovacím systémem kvalitativní třídy ,,A", soklová část objektu opláštěna provětrávanou fasádou s obkladem cementotřískovými deskami s přiznanými spárami, výměna stávajících výplní otvorů za nová plastová okna a balkonové sestavy, výměna vstupních portálů za nové vstupní stěny...

Rekonstrukce Základní a Mateřské školy Pozořice

Investor Městys Pozořice
Místo realizace U školy 386, Pozořice
Termín realizace 07/2013 - 12/2013

Předmětem stavby byly kompletní stavební práce na objektech občanské vybavenosti - základní a mateřské školy v Pozořicích spočívající v rekonstrukci vnější obálky budovy komplexním zateplovacím systémem kvalitativní třídy ,,A"., realizaci výměny stávajících výplní otvorů za nové plastové výplně otvorů, vyměněny kompletní klempířské konstrukce objektu, nová skladba střešního pláště s tepelnou izolací a mechanicky kotvenou hydroizolační krytinou,...

Přístavba MŠ Medlánky, Brno

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Hudcova 47, Brno
Termín realizace 11/2011 - 03/2012

Předmětem zakázky byla komplexní realizace přístavby stávající mateřské školy na ulici Hudova 47 v Brně - Medlánkách za bezmála 21 milionu korun českých. Nová dvoupodlažní přístavba má 3 oddělení po 25 dětech a kanceláře ředitelky a zástupkyně, které slouží také jako zasedací místnost. Součástí přístavby je i řešení zpevněných ploch a nového oplocení. Přístavba mateřské školy je provedena jako ocelový skelet. Jádro obvodové stěny je tvořeno...
Modul: Reference - ŠKOLSTVÍ