Naše referenční stavby

Obytný soubor Vyškov - Letní Pole I. etapa

Investor Imos Trade Brno
Místo realizace Vyškov
Termín realizace 03/2020 - 08/2021

V rámci projektu bude postaveno celkem 134 moderních bytů o různých dispozicích za bezmála 140 mil. Kč. V objektu bude stát jedenáct bytových domů uspořádaných tak, aby využily všechen architektonický potenciál zvolené lokality.První etapa spočívá ve výstavbě bytových domů SO01 – SO04, tedy celkem 42 bytů. Do všech bytových domů bude zajištěn bezbariérový vstup a přístup do společných prostor. SO 01 Bytový dům ABude se jednat o bytový dům s 26 byty pro...

Obytný soubor Neumannova, Brno

Investor Trikaya Asset management, a.s.
Místo realizace Neumannova, Brno
Termín realizace 09/2018 - 03/2020

Jedná o obytný soubor nacházející se při ulici Neumannova v Brně Pisárkách. Obytný soubor se skládá ze 4 viladomů, ve kterých se nachází celkem 47 bytů o velikostech 1+kk až 4+kk. Celkem je pro navržený objekt bytového domu zajištěno 63 parkovacích stání pro automobil. Součástí každého bytu je balkon, lodžie nebo terasa. Na byty umístěné v parteru navazuji soukromé zahrady a terasy. V celém objektu je navrženo maximum bezúdržbových materiálů. Objekty...

Novostavba denního stacionáře a sociální bydlení Židlochovice

Investor Město Židlochovice
Místo realizace Ul. Palackého, Židlochovice
Termín realizace 07/2019 - 07/2020

Předmětem zakázky byla novostavba stacionáře a sociálního bydlení a zpevněných ploch okolo této stavby. Novostavba má půdorysný tvar kosého čtverce, jenž je situován podélnou osou rovnoběžně s osou komunikace. Novostavbou bylo vybudováno 5 bytových jednotek a stacionář. Konstrukčně je novostavba realizovaná jako tří podlažní. Vzhledem k svahování pozemku a lokalizaci sklepních prostor bylo v severní části provedeno založení na pilotáži. V jížní části...

Obytný soubor Brno - Slatina

Investor BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
Místo realizace Za Kostelem 2194/42, 652, 2060/1 - Brno
Termín realizace 12/2014 - 09/2017

Předmětem zakázky bylo vybudování nového obytného souboru celkem 4 bytových domů v lokalitě Brno-Slatina. Jedná se o novostavbu 2 čtyřpodlažních a 2 pětipodlažních bytových domů v podélném nosném stěnovém systému s plochou střechou za bezmála 205 milionů korun českých. Stěny objektu jsou vyzdívané z keramických tvárnic, stropní konstrukce je z předpjatých stropních panelů, balkony jsou železobetonové. Střešní plášť tvoří ploché jednoplášťové...

BD Milady Horákové

Investor IMPERA, investiční odbor s proměnným základním kapitálem, a.s.
Místo realizace Milady Horákové 23 a 25, Brno
Termín realizace 03/2016 - 09/2018

Jedná se o novostavby polyfunkčních domů v centru Brna na ulici Milady Horákové. Výstavba probíhala v letech 2016 až 2018. Objekty jsou desetipodlažní se suterénem celkově za bezmála 200 milionů korun českých. V suterénu se nacházejí technické místnosti a sklepní kóje, v přízemí obchodní jednotka a parkovací stání, v 2.NP kancelářské prostory, 3NP je kombinací kancelářských prostor a bytů, 4NP až 10NP jsou bytové jednotky o velikosti 1+kk až4+kk. Objekty...

Novostavba bytového domu Francouzská 17, Brno

Investor BDG invest s.r.o.
Místo realizace Francouzská 17, Brno
Termín realizace 08/2014 - 09/2015

Novostavba bytového domu včetně přípojek IS, sjezdu na komunikaci, parkovacích stání při komunikaci a přeložky silnoproudých a slaboproudých tras za bezmála 61 milionů korun českých. V části objektu byla vytvořena nová trafostanice a rozvodna VN dle projektu E.ON. Objekt doplňuje uliční frontu tvořenou řadovou zástavbou, samotná budova je tedy řadová. Do zahrady je pozemek v celé ploše podsklepen garážemi a nad garážemi se nachází nová zahrada. Budova má celkem...

Polyfunkční dům Milady Horákové 23, Brno

Investor IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Místo realizace Milady Horákové 23, Brno
Termín realizace 03/2017 - 09/2018

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu v centru Brna. Objekt je desetipodlažní se suterénem za bezmála 105 milionů korun českých. V suterénu se nacházejí technické místnosti a sklepní kóje, v přízemí obchodní jednotka a parkovací stání, v 2.NP kancelářské prostory, 3NP je kombinací kancelářských prostor a bytů, 4NP až 10NP jsou bytové jednotky o velikosti 1+kk až4+kk. Objekt je založen na velkoprůměrových ŽB pilotách, sousední objekt a komunikace jsou podchyceny...

Rekonstrukce bytového domu Bratislavská 40, Brno

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Bratislavská 40, Brno
Termín realizace 03 - 08/2018

Předmětem zakázky byla rekonstrukce a oprava části bytového domu pro potřeby Armády spásy v centru města Brna na ulici Bratislavská za bezmála 12 milionů korun českých. V rámci oprav bytových jednotek byly provedeny nové elektroinstalac včetně osvětleníe, vyměna umývadel a baterií, topná tělesa, opraveny omítky a obklady stěn, nové PVC podlahy. Dále byly provedeny snížené protipožární podhledy ze sádrokartonu. Opraveny byly stávající balkóny, nově byly dodány...

Domov pro seniory Foltýnova 21

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Foltýnova 21, Brno
Termín realizace 11/2014 - 07/2015

Komplexní rekonstrukce domova pro seniory na ulici Foltýnova v Brně - Bystrci. Stavba je rozčleněna na 2 části. První projekt spočíval v realizaci stavebních úprav domova pro seniory, nacházejícího se mezi ulicemi Foltýnova a Rerychova, za účelem zlepšení nevyhovujícího stavu vertikálního přepravování klientů a zaměstnanců. Tyto úpravy souvisely s postupnou transformací penzionu pro důchodce na domov pro seniory. Rekonstrukce šesti stávajících nevyhovujících...

Hotelový dum Morava a ZUŠ F. Drdly

Investor Město Žďár nad Sázavou
Místo realizace Doležalovo náměstí 974/4, Žďár nad Sázavou
Termín realizace 09/2014 - 06/2015

Předmětem plnění stavební zakázky byly komplexní energetická opatření obou výše uvedených budov formou zateplení fasády a střechy, výměny výplní otvorů ve fasádních konstrukcích, oprava hydroizolace a zateplení obvodových konstrukcí 1PP a částečná úprava či oprava vnitřní dispozice budov. Budova hotelového domu se skládá ze 3 sekcí, má 5 nadzemních podlaží a 1 montážní podlaží pod terénem. Výrazným prvkem domu jsou pásová okna a v sekci "C" ustupující...

Polyfunkční dům Milady Horákové 25, Brno

Investor IMPERA, investiční odbor s proměnným základním kapitálem, a.s.
Místo realizace Milady Horákové 25, Brno
Termín realizace 03/2016 - 11/2017

Novostavba je navržena jako jednoduchá hmota s ustupujícími podlažími ve vyšších patrech za bezmála 94 milionů korun českých, sloužící jako polyfunkční dům s obchodní plochou, komerčními prostorami administrativy a byty, který doplňuje stávající souvislou zástavbu při ulici Milady Horákové. Přízemí je určeno především pro parkování osobních aut a je plošně rozděleno do celého stavebního pozemku. V druhém a třetím podlaží jsou umístěny komerční...

Nástavba a rekonstrukce BD Bratislavská 36a

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Bratislavská 36a, Brno
Termín realizace 10/2013 - 10/2014

Bytový dům je součástí řadové zástavby ulice Bratislavská má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. V rámci bouracích prací bylo provedeno snesení konstrukce krovu při zachování stávající uliční římsy, následně byla prováděna dvoupodlažní nástavba bytového domu. Nosné stěny 6.NP a 7.NP jsou konstrukčně řešeny z lehkých pórobetonových tvárnic, které jsou zakončené ŽB věncem, na který byly kotveny ocelové nosníky nových stropních konstrukcí....
Modul: Reference - BYDLENÍ