Naše referenční stavby

Polyfunkční dům Milady Horákové 23, Brno

Investor IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Místo realizace Milady Horákové 23, Brno
Termín realizace 03/2017 - 09/2018

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu v centru Brna. Objekt je desetipodlažní se suterénem za bezmála 105 milionů korun českých. V suterénu se nacházejí technické místnosti a sklepní kóje, v přízemí obchodní jednotka a parkovací stání, v 2.NP kancelářské prostory, 3NP je kombinací kancelářských prostor a bytů, 4NP až 10NP jsou bytové jednotky o velikosti 1+kk až4+kk. Objekt je založen na velkoprůměrových ŽB pilotách, sousední objekt a komunikace jsou podchyceny...

Rekonstrukce bytového domu Bratislavská 40, Brno

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Bratislavská 40, Brno
Termín realizace 03 - 08/2018

Předmětem zakázky byla rekonstrukce a oprava části bytového domu pro potřeby Armády spásy v centru města Brna na ulici Bratislavská za bezmála 12 milionů korun českých. V rámci oprav bytových jednotek byly provedeny nové elektroinstalac včetně osvětleníe, vyměna umývadel a baterií, topná tělesa, opraveny omítky a obklady stěn, nové PVC podlahy. Dále byly provedeny snížené protipožární podhledy ze sádrokartonu. Opraveny byly stávající balkóny, nově byly dodány...

Obytný soubor Brno - Slatina

Investor BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
Místo realizace Za Kostelem 2194/42, 652, 2060/1 - Brno
Termín realizace 12/2014 - 09/2017

Předmětem zakázky bylo vybudování nového obytného souboru celkem 4 bytových domů v lokalitě Brno-Slatina. Jedná se o novostavbu 2 čtyřpodlažních a 2 pětipodlažních bytových domů v podélném nosném stěnovém systému s plochou střechou za bezmála 205 milionů korun českých. Stěny objektu jsou vyzdívané z keramických tvárnic, stropní konstrukce je z předpjatých stropních panelů, balkony jsou železobetonové. Střešní plášť tvoří ploché jednoplášťové...

Novostavba bytového domu Francouzská 17, Brno

Investor BDG invest s.r.o.
Místo realizace Francouzská 17, Brno
Termín realizace 08/2014 - 09/2015

Novostavba bytového domu včetně přípojek IS, sjezdu na komunikaci, parkovacích stání při komunikaci a přeložky silnoproudých a slaboproudých tras za bezmála 61 milionů korun českých. V části objektu byla vytvořena nová trafostanice a rozvodna VN dle projektu E.ON. Objekt doplňuje uliční frontu tvořenou řadovou zástavbou, samotná budova je tedy řadová. Do zahrady je pozemek v celé ploše podsklepen garážemi a nad garážemi se nachází nová zahrada. Budova má celkem...

Domov pro seniory Foltýnova 21

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Foltýnova 21, Brno
Termín realizace 11/2014 - 07/2015

Komplexní rekonstrukce domova pro seniory na ulici Foltýnova v Brně - Bystrci. Stavba je rozčleněna na 2 části. První projekt spočíval v realizaci stavebních úprav domova pro seniory, nacházejícího se mezi ulicemi Foltýnova a Rerychova, za účelem zlepšení nevyhovujícího stavu vertikálního přepravování klientů a zaměstnanců. Tyto úpravy souvisely s postupnou transformací penzionu pro důchodce na domov pro seniory. Rekonstrukce šesti stávajících nevyhovujících...

Hotelový dum Morava a ZUŠ F. Drdly

Investor Město Žďár nad Sázavou
Místo realizace Doležalovo náměstí 974/4, Žďár nad Sázavou
Termín realizace 09/2014 - 06/2015

Předmětem plnění stavební zakázky byly komplexní energetická opatření obou výše uvedených budov formou zateplení fasády a střechy, výměny výplní otvorů ve fasádních konstrukcích, oprava hydroizolace a zateplení obvodových konstrukcí 1PP a částečná úprava či oprava vnitřní dispozice budov. Budova hotelového domu se skládá ze 3 sekcí, má 5 nadzemních podlaží a 1 montážní podlaží pod terénem. Výrazným prvkem domu jsou pásová okna a v sekci "C" ustupující...

Polyfunkční dům Milady Horákové 25, Brno

Investor IMPERA, investiční odbor s proměnným základním kapitálem, a.s.
Místo realizace Milady Horákové 25, Brno
Termín realizace 03/2016 - 11/2017

Novostavba je navržena jako jednoduchá hmota s ustupujícími podlažími ve vyšších patrech za bezmála 94 milionů korun českých, sloužící jako polyfunkční dům s obchodní plochou, komerčními prostorami administrativy a byty, který doplňuje stávající souvislou zástavbu při ulici Milady Horákové. Přízemí je určeno především pro parkování osobních aut a je plošně rozděleno do celého stavebního pozemku. V druhém a třetím podlaží jsou umístěny komerční...

Nástavba a rekonstrukce BD Bratislavská 36a

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Bratislavská 36a, Brno
Termín realizace 10/2013 - 10/2014

Bytový dům je součástí řadové zástavby ulice Bratislavská má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. V rámci bouracích prací bylo provedeno snesení konstrukce krovu při zachování stávající uliční římsy, následně byla prováděna dvoupodlažní nástavba bytového domu. Nosné stěny 6.NP a 7.NP jsou konstrukčně řešeny z lehkých pórobetonových tvárnic, které jsou zakončené ŽB věncem, na který byly kotveny ocelové nosníky nových stropních konstrukcí....
Modul: Reference - BYDLENÍ