Naše referenční stavby

Polyfunkční dům Milady Horákové 23

Investor IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Místo realizace Milady Horákové 23, Brno
Termín realizace 03/2017 - 09/2018

Objekt bude sloužit jako polyfunkční dům s obchodní plochou, komerčními prostorami administrativy a byty. Objekt je navržen jako doplnění stávající zástavby při ulici Milady Horákové a naváže na stejný dům umístěný na sousední parcele. V přízemí objektu je navržena jedna obchodní jednotka, ke které přináleží provozní a skladové prostory v suterénu. Ostatní plochy přízemí jsou navrženy pro garážování osobních automobilů. Suterén domu obsahuje technické...

Rekonstrukce bytového domu Bratislavská 40

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Bratislavská 40, Brno
Termín realizace 03 - 08/2018

Jedná se o opravu části pětipodlažního podsklepeného nájemního domu v katastrálním území Brno - Zábrdovice. Budou provedeny nezbytné vnitřní úpravy dosud neupravených prostor, venkovní úpravy ve dvorní i uliční části. V nově opravených bytech (buňkách) budou bydlet další vybraní klienti Armády spásy. Vnitřní opravy se týkají jen prostor v I. a II. nadzemním podlaží. V rámci oprav jednotlivých bytů bude provedena nová elektroinstalace včetně osvětlení,...

Polyfunkční dům Milady Horákové 25

Investor IMPERA, investiční odbor s proměnným základním kapitálem, a.s.
Místo realizace Milady Horákové 25, Brno
Termín realizace 03/2016 - 11/2017

Objekt je navržen jako jednoduchá hmota s ustupujícími podlažími ve vyšších patrech, sloužící jako polyfunkční dům s obchodní plochou, komerčními prostorami administrativy a byty, který doplňuje stávající souvislou zástavbu při ulici Milady Horákové. Přízemí je určeno především pro parkování osobních aut a je plošně rozděleno do celého stavebního pozemku. V druhém a třetím podlaží jsou umístěny komerční prostory pro kanceláře. V ostatních podlažích...

Obytný soubor Brno - Slatina II. etapa

Investor BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
Místo realizace Za Kostelem 2194/42, 652, 2060/1 - Brno
Termín realizace 02/2016 - 09/2017

V únoru byla zahájena druhá etapa výstavby naší nejvýznamnější stavební zakázky za celou šesnáctiletou působnost naší společnosti na českém trhu. Jednalo se o pokračovaní výstavby dalších dvou polyfunkčních bytových domů v rámci obytného souboru s označením "B" a "D", jejiž součástí jsou i inženýrské sítě, okolní komunikace a občanské vybavení, navazující na dokončenou a již zkoulaudovanou první etapu. V novém projektu pro investora, developerskou...

Obytný soubor Brno - Slatina I. etapa

Investor BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
Místo realizace Za Kostelem 2194/42, 652, 2060/1 - Brno
Termín realizace 12/2014 - 04/2016

Jedná se o novou výstavbu celkem 4 bytových domů včetně potřebné technické a dopravní infrastruktury v řešeném území městské části Brno - Slatina. Čtyři polyfunkční bytové domy jsou určené převážně pro bydlení, jsou čtyřpodlažní, nepodsklepené, zastřešené plochou střechou. Domy mají půdorysný tvar protáhlého nepravidelného obdélníku, jsou umístěny podél oboustranné komunikace vedené středem řešeného území. Parkovací stání jsou podél páteřní...

Novostavba bytového domu Francouzská 17

Investor BDG invest s.r.o.
Místo realizace Francouzská 17, Brno
Termín realizace 08/2014 - 09/2015

Novostavba bytového domu včetně přípojek IS, sjezdu na komunikaci, parkovacích stání při komunikaci a přeložky silnoproudých a slaboproudých tras.V části objektu byla vytvořena nová trafostanice a rozvodna VN dle projektu E.ON. Objekt doplňuje uliční frontu tvořenou řadovou zástavbou, samotná budova je tedy řadová. Do zahrady je pozemek v celé ploše podsklepen garážemi a nad garážemi se nachází nová zahrada. Budova má celkem 8 podlaží, ve kterých je vytvořeno...

Domov pro seniory Foltýnova 21

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Foltýnova 21, Brno
Termín realizace 11/2014 - 07/2015

Komplexní rekonstrukce domova pro seniory na ulici Foltýnova v Brně - Bystrci. Stavba je rozčleněna na 2 části. První projekt spočíval v realizaci stavebních úprav domova pro seniory, nacházejícího se mezi ulicemi Foltýnova a Rerychova, za účelem zlepšení nevyhovujícího stavu vertikálního přepravování klientů a zaměstnanců. Tyto úpravy souvisely s postupnou transformací penzionu pro důchodce na domov pro seniory. Rekonstrukce šesti stávajících nevyhovujících...

Hotelový dum Morava a ZUŠ F. Drdly

Investor Město Žďár nad Sázavou
Místo realizace Doležalovo náměstí 974/4, Žďár nad Sázavou
Termín realizace 09/2014 - 06/2015

Předmětem plnění stavební zakázky byly komplexní energetická opatření obou výše uvedených budov formou zateplení fasády a střechy, výměny výplní otvorů ve fasádních konstrukcích, oprava hydroizolace a zateplení obvodových konstrukcí 1PP a částečná úprava či oprava vnitřní dispozice budov. Budova hotelového domu se skládá ze 3 sekcí, má 5 nadzemních podlaží a 1 montážní podlaží pod terénem. Výrazným prvkem domu jsou pásová okna a v sekci "C" ustupující...

Nástavba a rekonstrukce BD Bratislavská 36a

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Bratislavská 36a, Brno
Termín realizace 10/2013 - 10/2014

Bytový dům je součástí řadové zástavby ulice Bratislavská má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. V rámci bouracích prací bylo provedeno snesení konstrukce krovu při zachování stávající uliční římsy, následně byla prováděna dvoupodlažní nástavba bytového domu. Nosné stěny 6.NP a 7.NP jsou konstrukčně řešeny z lehkých pórobetonových tvárnic, které jsou zakončené ŽB věncem, na který byly kotveny ocelové nosníky nových stropních konstrukcí....
Modul: Reference - BYDLENÍ